XVI Liceum Ogólnokształcące

Lokalizacja

województwo: małopolskie
powiat: Powiat m. Tarnów
gmina: M. Tarnów
miejscowość: Tarnów

Informacje

Typ szkoły / placówki: Liceum ogólnokształcące
Patron szkoły: Armia Krajowa
Złożoność: Szkoła lub placówka w ramach jednostki złożonej
Dostępność szkoły: publiczna
Kategoria uczniów: Dzieci lub młodzież
Specyfika: brak specyfiki

Adres

XVI Liceum Ogólnokształcące
Al. Solidarności 18
33-100 Tarnów
Poczta: Tarnów
telefon: 0146889055
fax: 0146889055
strona internetowa: http://liceumwojskowe.tarman.pl

Mapa

Poniżej znajduje się mapa, na której jest przedstawiona lokalizacja szkoły XVI Liceum Ogólnokształcące (Tarnów), jest to Liceum ogólnokształcące.

Statystyka

Liczba uczniów: 297
Liczba oddziałów: 10
Nauczyciele pełnozatrudnieni: 17
Nauczyciele niepełnozatrudnieni: 13
Nauczyciele niepełnozatrudnieni w etatach: 5.48

Organ prowadzący

Miasto na prawach powiatu
województwo: małopolskie
powiat:
gmina: